Cookie Icon
Sušenky jsou dobré i pro sportovce a hráče.
Dodaj ti energii a tady nám navíc pomáhají zlepšit používání webu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů Tipeeto

Ochrana osobních údajů pro nás znamená klíčovou roli špílmachra, považujeme ji za naprostý standard. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s údaji bylo vždy nakládáno jako s největšími hvězdami, v souladu s právními předpisy a s náležitým respektem k zájmům a ochraně soukromí našich uživatelů. V následujícím textu vám vysvětlíme, jak zpracování vašich osobních údajů probíhá.

Správcem osobních údajů je FootballTime s.r.o., sídlem Terronská 742/55, Praha 6, IČO: 08057656.

Kontakt: info@tipeeto.cz

Veškeré zpracování vychází ze zabezpečené obrany a jsou učiněna příslušná defenzivní opatření (bezpečnostní a ověřovací opatření, firewall, antivirová ochrana, omezení přístupu na pověřené osoby). Zpracování údajů bude probíhat jak manuálně, tak i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Neprovádíme profilování ani automatizované individuální rozhodování.

Jaké údaje potřebujeme a proč?

1. Používání Tipeeta

Aplikaci a web můžete využívat i bez registračky. Pro některé akce (např. účast v tipovací hře) ale potřebujeme, abyste se zapsali k nám do klubu. Registračku tedy budete potřebovat hlavně pokud si budete chtít zahrát na domácích i mezinárodních turnajích o odměny. Registračka bude typicky zahrnovat vaše jméno a email s heslem, aby bylo jasné, kdo je vítěz, a abyste o svém úspěchu mohli být informováni. Protože jdeme s dobou, umožňujeme jednoduchou registraci na základě údajů, které si nahrajeme z Facebooku nebo Googlu. Pokud se rozhodnete účastnit tipovacích her, bude váš profil zobrazen v pořadí tipérů. Váš profil a vaše tipérská taktika je po uzavření hry dostupná i ostatním hráčům a trenérům.
Stejně tak si můžete podle vaší aktuální formy nastavit notifikace, které vás upozorní na možnost nominovat se na další turnaj; na to, že VAR posvětil výsledky zápasů v již dokončené hře, které jste se účastnil; nebo že bude potřeba poslat zápisné na další rok pro obnovení vaší registračky. Náš klub prozatím nedosahuje věhlasu slavných klubů, jako byly Blšany, střížkovská Bohemka nebo AC Milán, a proto je nutné do kabiny čas od času přinést příspěvky. K tomu budeme ve spolupráci s naším partnerem Digital Payments CZ, s.r.o. potřebovat i vaše platební údaje. Ty využijeme i pro zaslání případných odměn za vyhrané tipovací hry.
Pro zasílání nezbytných tréninkových pokynů a vyřizování administrativy ohledně vaší registračky nebo případné výplaty odměn za vaše výkony použijeme váš email. Pokud máte pocit, že na vás Tipeeto spáchalo faul nebo že došlo k postavení mimo hru, můžete se na nás, jako čtvrtého rozhodčího, obrátit a my vám obratem skrze emailovou komunikaci poradíme co dál.
Aplikace má za cíl sdružovat ty nejlepší a nejtalentovanější hráče, a proto jestli máte nadaného kamaráda, je možné ho pozvat na nábor pomocí odkazu na stažení aplikace.

Na správné a bezpečné fungování Tipeeta dohlíží VAR v podobě analytických nástrojů, bez kterých by naše aplikace neprošla pravidly a nemohli byste ji používat. Tyto nástroje sledují, jak uživatelé běhají po našem hřišti, jestli plní trénerské pokyny a jestli neohrožují protihráče i spoluhráče. Jelikož ale sledujeme celou hrací plochu, nehlídáme, nemáme a ani nechceme mít vaše individuální statistiky.

2. Další důvody zpracování

Naším cílem je hrát extraligu a poskytovat vám co nejlepší služby. Informace o využívání Tipeeta budeme tedy zpracovávat i pro zlepšování našich služeb, ochranu práv a další oprávněné zájmy Tipeeta a jejich uživatelů. V případě potíží s užíváním Tipeeta použijeme údaje pro jejich vyřešení (včetně aktivit uživatelů v rámci Tipeeta). Pro tento účel vás také můžeme kontaktovat na vámi zadané kontakty.
Přestože se snažíme nabízet služby, které hlavně rozdávají radost a zábavu, i po nás v některých případech vyžadují zpracování vašich údajů přímo právní předpisy (např. účetnictví, daně, kontroly úřadů).

3. Novinky, informace a obchodní nabídky

Pokud jste již obdrželi registračku, můžeme vám čas od času poslat aktuální informace o fungování naší aplikace, případně dalších našich službách, abyste mohli ladit formu na vámi preferované události. Oslovit vás můžeme e-mailem nebo dalšími kanály v rámci přímého marketingu a remarketingu (např. Na facebooku s využitím vašeho e-mailu). Pokud tyto zákulisní informace dostávat nechcete, můžete se z odběru odhlásit pomocí odkazu obsaženého v každé zaslané zprávě nebo pokynem na náš kontaktni e-mail.

Komu vaše údaje můžeme přihrát?

Jelikož my se soustředíme na soutěžní aktivity, musíme sem tam vaše údaje přeposlat smluvním partnerům, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se zejména o poskytovatele IT technologií (aplikace pro administraci, hosting, analytiku, správu e-mailových zpráv, CRM systémy apod.), dodavatele služeb nezbytných pro provoz společnosti (administrativa, správa účtů a plateb, vymáhání dluhů, komunikace apod.), poskytovatele specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční, HR atp.) nebo obchodní zástupce. Se všemi partnery máme smlouvy, které zajišťují dodržování pravidel ochrany vašich dat.

Dlouhodobí partneři:

  • Digital Payments – zajištění zpracování plateb a fakturace. Zpracování plateb tak podléhá Všeobecným podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů Digital Payments (více o zpracování údajů zde)

  • Digimadi people s.r.o. – vývoj a správa aplikace a webu (více o zpracování údajů zde)

JJelikož nechceme zaostávat za stále houstnoucí konkurencí, tak pro účely obchodních, statistických, reklamních nebo jiných obdobných analýz a služeb využíváme anonymizovaná data od našich uživatelů, a to i prostřednictvím třetích osob. V tomto případě nejde přímo o osobní data, ale jen o soubory agregovaných údajů, které slouží ryze pro sledování různých ukazatelů a hodnot. Třetím stranám vaše osobní údaje (jméno, email apod.) předávat nebudeme.

V současné době využíváme analytické nástroje spol. Google. Více o využití dat Google naleznete na www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/. Nevyužíváme reklamní ani trackovací cookies třetích stran. Více v Podmínkách použití cookies, které naleznete na našem webu.

Jak dlouho budou vaše údaje v našem kádru?

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme po dobu, po kterou chcete být aktivním hráčem (případně hrajícím trenérem), tj. vždy minimálně po dobu trvání registrace. Po ukončení registrace archivujeme informace týkající se provedených plateb za účelem vedení účetnictví a ochrany našich práv (do promlčení všech případných nároků).
Dále probíhá zpracování po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (zejm. daňové a finanční předpisy) nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas (je-li potřeba).

Hrajeme fér

Fair play nám rozhodně není cizí, a proto můžete v souvislosti s vašimi údaji uplatnit svá práva a požádat nás o informace o zpracování, o opravu nepřesných údajů nebo výmaz údajů, máte také právo na omezení zpracování, právo na uplatnění námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu, právo na přístup k údajům (kopii údajů) a přenositelnost údajů ve strojově čitelném formátu a právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pokud od nás dostáváte obchodní komunikaci, máte vždy možnost poslat tuto komunikaci do ofsajdu, a to přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí zaslanou na naše kontaktní místa.

Pokud na nás vysíláte zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené požadavky (zejm. pokud létají po zemi, vzduchem, prostě všude možně a pořád dokola), můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na jejich vyřízení, nebo vaši žádost odmítnout.

Kontakt pro žádosti a dotazy týkající se osobních údajů: info@tipeeto.cz

Tento dokument můžeme měnit v závislosti na vývoji aplikace a způsobu zpracování osobních údajů. O podstatných změnách vás budeme vždy informovat prostřednictvím aplikace nebo webu. Aktuální znění je vždy dostupné v aplikaci a na webových stránkách.

Verze: 1.1

Datum výkopu: 24. 05. 2020